تبلیغات
داغ شقایق ها(اشعار یاسر محمدی) - دل محرمی(حضرت فاطمه س)
تاریخ : چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 | 12:00 ب.ظ | نویسنده : یاسر محمدی(رسای)

بی شک که بی حرمتی به خاندان پیغمبر تنها از وحشیانی برمی آمد که حتی کج فهم تر از اعراب جاهلیت حرمت رهبر خود را زیر پا گذاشتند و حرفش را شکستند و دستان هارونش را بستند و پهلوی دخترش را شکستند.

 

ای دل تو مرکب غم های عالم فاطمه

روزگار تو شده ماه محرم فاطمه

هر نفس تا می کشم یاد تو آرد خاطرم

چون نفس های تو خون آرد به یادم فاطمه

دیگر از آن کوچه های لعنتی چیزی نماند

صورت خود را گرفت یک لحظه مریم فاطمه

ضربه تا آمد فرود بر چهره ماه علی

لرزه ای افتاد بر جسم رسولان تا به آدم فاطمه

سایه دستی که بر دیوار کوچه راه رفت

اشک چشم کودکی آورد یکدم فاطمه

یاد داری که خدا فریاد زد «ای وای من»

تا که شد یک چادری با خاک درهم فاطمه

تا که نامت می برم آید به یادم پنج چیز

کوچه و دیوار و در مسمار و ماتم فاطمه

از گل باغ نبی آمد گلابی سرخ رنگ

تا که دست تو به پشت در بشد خم فاطمه

آنقدر بعد از نبی زجر و عذابت داده اند

مرگ دیگر گشته بر زخم تو مرهم، فاطمه

از غمت بانوی خوبی ها چه گوید این «رسای»

دل شده از فرط غم بر تو محرم فاطمه

من کجا دانم چه آمد بر سرت ای نازنین

از دل تو، از غمت، الله اعلم فاطمه

 نمایش نظرات 1 تا 30

  • سه ساله
  • حامل
  • ضایعات